Adatvédelmi tájékoztató – porta

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk arról, hogy a TOLNATEJ Zrt. az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait a 2016/679. számú, uniós általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

Az adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, amelynek értelmében a személyes adatok kezelése a TOLNATEJ Zrt. jogos érdekeinek védelme érdekében történik.
A TOLNATEJ Zrt., mint élelmiszer-előállító üzem, fokozott higiéniai követelményeknek kell, hogy megfeleljen. Az általa gyártott termékek alapvetően befolyásolhatják más emberek egészségét. Erre tekintettel kiemelt érdeke fűződik a látogatói személyes adatainak kezeléséhez.

Tájékoztatjuk arról, hogy adatait kizárólag a személyes adat kezelése céljainak eléréséhez szükséges időtartamig kezeljük – a GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel. Ezt követően az adatkezelést megszüntetjük, adatait töröljük a rendszerünkből.
Adatait kizárólag jogszabályban meghatározott esetben, és csak az arra illetékes hatóságnak továbbítjuk.

A TOLNATEJ Zrt-nél az adatai kezelését a rendészeti csoportvezető végzi (telefon: 74/528-240/120, e-mail: pinters@tolnatej.hu)

Tájékoztatjuk arról, hogy az adatai kezelőjétől kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, adatai helyesbítését, esetleges törlését, kezelésének korlátozását, illetőleg tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk arról, hogy a TOLNATEJ Zrt. nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

Tájékoztatjuk arról, hogy joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

A hatóság neve és címe:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Minden jog fenntartva © TOLNATEJ Zrt.