Jognyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

JOGNYILATKOZAT

A www.tolle.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala vagy a TOLLE mobilapplikáció (a továbbiakban: applikáció) megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, zárja be a weboldalt, vagy az applikációt!

Információk

A TOLNATEJ Zrt. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a TOLNATEJ Zrt. weboldalán vagy az applikációban közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a TOLNATEJ Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a weboldalon vagy az applikációban nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt, az applikációt vagy az azokon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A TOLNATEJ Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon vagy az applikációban előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért. A www.tolle.hu weboldalon vagy az applikációban található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A TOLNATEJ Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, az applikációhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A TOLNATEJ Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek weboldalának vagy applikációjának használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A TOLNATEJ Zrt. weboldalának vagy applikációjának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal vagy applikáció felhasználásával információt szolgáltat a TOLNATEJ Zrt.-nek elfogadja, hogy a TOLNATEJ Zrt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a TOLNATEJ Zrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Szerzői jog

A TOLNATEJ Zrt. weboldala, applikációja, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a TOLNATEJ Zrt. kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a TOLNATEJ Zrt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A TOLNATEJ Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

ADATVÉDELMI POLITIKA

A TOLNATEJ Zrt. bármely, a weboldal vagy applikáció használata során tudomására jutott személyes adatot az ebben a tárgykörben hatályban lévő mindenkori uniós (jelenleg a 2016/679. számú, általános adatvédelmi rendelet – GDPR) és magyar jogszabály (jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezései szerint kezel, vagy kezeltet. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a TOLNATEJ Zrt-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a TOLNATEJ Zrt. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A TOLNATEJ Zrt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés, marketing célú adatbázis
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása, ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása, tájékoztatás
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, tájékoztatás nyújtása különböző akciókról.

A TOLNATEJ Zrt. – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a TOLNATEJ Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A TOLNATEJ Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a TOLNATEJ Zrt. weboldalairól, applikációjából esetenként más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a TOLNATEJ Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A TOLNATEJ Zrt. további adatvédelmi tájékoztatói megtalálhatóak a
www.tolle.hu/kapcsolat/tájékoztatók elérésű menü pont alatt.

Minden jog fenntartva © TOLNATEJ Zrt.